หน้าแรก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมเนเจอร์แอนด์จ็อบเปอร์(ประเทศไทย)ได้เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และสัตว์ฟันแทะโดยทางเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และสัตว์ฟันแทะทุกชนิดไม่ให้เข้าไปทำลายทรัพย์สินที่มีค่าของท่าน

 แต่การบริการจัดการด้านการกำจัดแมลง ปัจจุบันก็ต้องเน้นความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริการที่ดีและต้องแม้นยำในด้านความรู้ ด้านกำจัดแมลงอีกด้วย

       ส่วนในด้านการใช้สารเคมีจะต้องเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงและต้องได้รับใบอนุญาติจากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยและต้องมีความปลอดภัยสูงต่อผู้พักอาศัยและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

       ทั้งนี้อุปกรณ์การกำจัดแมลงต่างๆทางเราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ปลอดภัยสูง พร้อมกันนี้พนักงานกำจัดแมลงทุกคนล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันที่น่าเชื่อถือและหัวหน้าพนักงานได้ผ่านการอบรมมาจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับได้รับใบอนุญาติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นๆในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเลขที่ 562/2552 อีกด้วยซึ่งสามารถยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับท่านได้อีกด้วย 

       จะเห็นได้ว่าแมลงชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบหรือยุง แมลงวันหรือแมลงชนิดอื่นๆ รวมทั้งหนูที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือน ภัตตาคารโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า นอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแล้ว ยังเป็นพาหนะนำโรคร้ายชนิดต่างๆมาสู่คนด้วย เช่นโรคมาลาเรีย โรคบิด โรคอหิวาต์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าของอาคารหรือบ้านพัก จัดหาซื้อยาฆ่าแมลงหรือเรียกผู้รับจ้างกำจัดแมลงมาดำเนินการ แต่ท่านเคยคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในการเลือกใช้ผู้รับจ้างกำจัดแมลงหรือชนิดของยาฆ่าแมลงหรือไม่

       ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมเนเจอร์แอนด์จ็อบเปอร์(ประเทศไทย)หนึ่งในผู้นำด้านกำจัดแมลง มีความสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย และผู้ใช้ตลอดจนสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เพิ่อให้คุณภาพในด้านบริการทางเราจึงเน้นตัวยาเคมีที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง

       ด้วยเหตุดังกล่าวทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเมเนเจอร์แอนด์จ็อบเปอร์(ประเทศไทย)จึงได้รับใบอนุญาตใช้รับจ้างจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเลขที่ ป.ท.1/2553

  

                                                                                                                                                                        
                 

    

  service ให้บริการป้องกันและกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะ เช่น ปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง เป็นต้น

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่าบริเวณภายในสิ่งปลูกสร้าง จะปราศจากปลวก แมลงต่างๆที่จะเป็นสาเหตุของความเสียหาย การเกิดโรคตลอดจนปนเปลื้อนในผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสุขอนามัยและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคอีกด้วย

จุดเด่นการให้บริการ

  • การให้บริการที่มีคุณภาพมาตราฐาน ตามที่ลูกค้ามุ่งหวังและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ
  • ความสามารถในการบริการที่มีความถูกต้องแม่นยำ และตรงตามปัญหาที่เกิด 
  • อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บริการอยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย
  • เจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
  • เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ดูแลลูกค้าทุกปัญหาอย่างรวดเร็วทันใจ 
  • เจ้าหน้าที่มีความรู้ และมีประสบการณ์การให้บริการกำจัดแมลง
  • เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า